dilluns, 1 d’abril de 2013

NEWS ABOUT EGYPT

                Bassa en un jardí , fresc de la tomba de Nebamun


                 La piràmide de  Khay
Rellotge de Sol de 3200 anys


              La cavitat del cos vuit d`una momia del Royal Ontario Museum


El ministre d´antiguitats d´Egipte Dr.Mohammed Ibrahim va anunciar rl descubriment d`una nova piràmide de l`època de Ramsès II (1279-1213), al terme de Cheick-Abd-Gourna per la univeristat de Liege i de la universitat lliure de Brusel.les (Bèlgica) . Gràcies a la informàció dels maons sabem que la piràmide era del visir de l`alt i baix Egigte anomenat Khay . Té una alçada de uns 12 metres i la seva alçada original era de 15 metres.
El monument està construït a partir de maons de tova i una capa blanca i cobert amn una pyramidion pedra decorada amb la imatge del dèu Re-Horakhty . La piràmide va ser construida al patí d`una antiga tomba pertenyent al suplent del canceller Amnhotep descubert per la missió belga el 2009.
El descubriment es d`una gran importància ja que Khay va estar present e els sis jubileus del faraó Ramses II i va supervisar les tombes del vall dels reis i de les reines.Un pigment  blau  brillant utilitzat  fa 5000 anys està donant als científics pistes moderns per al desenvolupament de nous nanomaterials amb usos potencials en l`estat dels dispositius de la tècnica d`imatge tècnica , controls remots per televisors , tintes de seguretat , i altres tecnologies.
Es creu que el pigment blau egipci està considerat com el primer pigment artificial de la humanitat i va ser utilitzat en les tombes , estàtues i altres objectes de tot el mediterrani antic.
Els cientifícs descriuen en sorpresa que el coure silicat de calci en blau egipci es trenca en nanòlamines tan primes que moltes encaixaria a través de l`amplada d`un cabell humà.
El calci silicat de coure proporviona una ruta a nova classe de nanomaterials que són especialment interessants ple que fa a la recerca de l`estat de la tècnica de com l`infraroig prper basat en imatges biomèdiques , IR dispositius emissors de llum (especialment les plataformes de comunicacions) i tinta de seguretat .Un equip de arqueòlegs dirigits per la professora Suzanne Bickel de la uiversitat de Basel (Suïssa) han descobert el que es considerat un dels relotges de la sorra més antics trobats entre les tombes KV29 i KV 61, amb una semecercle divitats en dotze parts,  al igual que diversos artefectes.El famós historiador grec Heròdot afrimava que el cervell era remogut , mentres que altres afirmavan que el cor quedava sempre al seu lloc . L`embalsament va ser un negoci molt competitiu i els trucs van ser molr ben guardats. Heròdot escriu diversos nivells d`embalsament , les elits tenien una esquerda a la panxa a través dels quals els organs van ser remoguts, per les classes més baixes les mòmies tenien porgans corcats amb un ènema d`oli de cedre que creu que es similar a la tramentina.
Segons Andrew Wawe un antropòleg de la Western Ontario i el seu col.lega Andrew Nelson van mirar 150 momies i el seu embalsament al llarg de l`història i també van fer set tomografies computaritzades i reconstruccions en 3D de set mòmies .
L`equip van troba que rics i pobres tenien la ranura transabdominal i a més de que l`oli de cedre no va ser utilitzat. Només una quarta part tenia el cor a l seu lloc , l`extracció del cor va ser quan la clase mitjana tenia un accés a la momificació i era un simbol de estatus, també s`afirma que una cinquena part dels cervells van ser deixats a l`interior del crani , gairebé tots els altres van ser trets per el nas.

http://www.heritagedaily.com/2013/02/pyramid-of-khay-discovered-at-luxor/

http://www.heritagedaily.com/2013/02/ancient-egyptian-blue-pigment-points-to-new-telecommunications-security-ink-technology

http://www.archaeologica.org/NewsPage.htm       15 març (Rellotge de Sol)
                                                                         

                                                                                                         20 a 22 març (Mòmia)