dijous, 11 de juny de 2015

JULIAN BEEVER 3D PAINTING

 
 
           Julian Beever

 Julian Beever es un pintor anglès que utilitza el 3D en les seves obres fetes al carrer, la técnica emperada es l´anamorfosis que es la deformació reversible d`una imatge mitjançant un procediment òptic i matemàtic de manera que l`objecte només es visible correctament si ens col..loquem en una situación determinada

http://www.julianbeever.net

http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Beever