dimecres, 14 d’octubre de 2015

GIOTTO (EXPOSICIÓ A MILÀ)


                Políptic de Bologna

             Políptic di Badia
       Políptic di Santa Reparata (A dalt i abaix)Al Palazzo Reale de Milano (Itàlia) hi ha una exposició del pintor Giotto di Bondone considerat el precursor de la pintura moderna al segle XIII -XIV.  Giotto va facultar l`obertura de la tercera dimensió pictòrica amb un segle d´antelació amb la invenció de la perspectiva

Són tretze retaules originals que van del periode funcional d´Assís i el Toscana al periode clàssic de
Padùa i Florència fins el reconeixement nacional de Bolonya , Nàpols i el Vaticà.
L`exposició estarà fins el 10 de gener del 2016

http://www.mostragiottoitalia.it

http://www.mostragiottoitalia.it/en/home.html

http://it.wikipedia.org/wiki/Giotto

http://en.wikipedia.org/wiki/Giotto

http://ca.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone

http://es.wikipedia.org/wiki/Giotto

http://fr.wikipedia.org/wiki/Giotto

http://de.wikipedia.org/wiki/Giotto

http://pt.wikipedia.org/wiki/Giotto

http://nl.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone