dilluns, 11 de gener de 2016

21st CENTURY CITY
L`empresa Pegasus Global Holdings contruirà a New Mexico (Lea County una ciutat per uns 35000 habitants però que no viurà ningú . L`obectiu es crear un escenari en què la companyia pogui probar noves tecnologies relacionades amb l`urbanisme . L`extemsio serà d`uns 20 Km2 o 12m2

Per això construirà una ciutat amb tota l`infrestuctura necessaria , habitatges, centres comercials i llars a proba de desaatres naturals, poligons industrials, autopista, i un aeroport , també servirà com evitar els desastres naturals. Les obres comneçaran el 2016 i acabaran el 2018, les obres costaran 1000 milions de dolars.

http://www.cite-city.com

http://www.pegasusglobalholdings.com

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3262393/Tech-frim-building-f-1billion-city-New-Mexico-room-35-000-people-no-one-live-there.html

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Center_New_Mexico