dissabte, 4 de març de 2017

" NEW EARTH"
Els científics han trobat a la constel.lacio d´Aquarius de la Via Lactea, el sistema Trappist-1 set planetes que poden allojtar vida semblant a la Terra . En l`anomenada "Zona Habitable" ni molt a la vora del seu Sol o molt lluny encara que també depent de la llum calorifica del Sol de cada sistema.

Es creu que hi ha tres planetes que estan en aquesta zona habitable o el que es el maeix una temperatura entre 0 i 100 º de manera que podia haver-hi aigua , però per ara no s´ha vist que
que hi ha vida , ni atmosfera.

Trappist-1 es una nana ultrafreda, això fa que sigui més fàcilment detectable el seu sistema solar, ja que quant els planetes passen per devant la lluminositat de l´estrella minva.

Es una estrella petita , la seva mesura es un 8% del nostre Sol per mantenir-se atrets els planetes orbiten a prop , la disposico dels planetes fa que sempre veiem la mateixa cara , (Com la Lluna devant de la Terra) . Hi ha una diferència de temperatura que es genera entre els dos hemisferis provocaria vents molts forts per a redistribuir la calor.


La distància es a 40 anys llum ,( uns 360 millions de Km- 235 milions de milles de la Terra), tots els planetes són de una mesura molt igual que el nostre planeta. Amb dies llargs ja que l`orbita es en sis planetes de 1,5 dies a 12.4 dies amb anys curts.
POST NÚMERO 1001


https://exoplanets.nasa.gov./trappist1

http://www.trappist.one

http://www.space.com/35811-life-on-trappist-1-earth-like-exoplanets.html

http://www.naciodigital.cat/noticia/126722/nou/sistema/solar/habitable


https://en.wikipedia.org/wiki/TRAPPIST-1

http://ca.wikipedia.org/wiki/TRAPPIST-1

http://es.wikipedia.org/wiki/TRAPPIST-1

http://fr.wikipedia.org/wiki/TRAPPIST-1