dijous, 2 de febrer de 2012

DELFOS-DELPHI

                Un  oracle i sacerdotessa actuals

             Epígraf amb la màxima Coneix-te a tu mateix

                                         El museu i  l`auriga de Delfos del segleV a.c


                  L`amfiteatre i santuari d`Atenea


En els temps antics Delfos era conegut com "el centre de la consciència" va ser el lloc de l' oracle més important i venerat al déu Apol.lo , el museu de Delfos dirigit per l`arqueologa Athanasia Psalti ha posat en marxa una exposició de 40 esteles de pedra que van des de el periode arcaic fins als primers anys del cristianisme cosa que representa una petita part dels epígrafs molts descuberts en les excavacions a la zona.
Els epígrafs del santuari de Delfos eran nombrosos i tenien un paper  important en el funcionament del lloc.
L`exposició reuneix algunes de les resolucions més imprtants decidides pels representants de les 12 tribus que vivien a les regions circumdants durant les assambles celerades a l`estiu i tardor les Leromimnones.
Les inscripcions es podien admirar a les ciutats , els reis i emperadors es podien admirar , com els esdiveniments esportius com els jocs Pitics celebrats a l`estadi que prenien el seu nom de Pitia la sacerdetessa qui pronunciava els oracles en nom d`Apol.lo .
Els epígrafs inclouen un registre per la reconstruccio del temple d`Apol.lo , al voltant de la segona meitat del segle VI a.c , però l`epígraf més famós es el que està escrit una de les maximes de la antiguitat clàssica "coneix-te a tu mateix" o Gnothi Seauton que figurava en l`arquitrau de l´ entrada del temple d`Apol.lo.
que a l`interior cremava la flama eterna, també hi ha una sèrie d`incisions referents a l`allibarament d`esclaus , mentres que els programes educatius evoquen personatges reals com Aristòtil o la nimfa Castalia.


http://odysseus.culture.gr/h/1/eh151.jsp?obj_id=3404            Delphi Museum

http://en.wikipedia.org/wiki/Delphi

http://es.wikipedia.org/wiki/Delfos

www.youtube.com/watch?v=Hl4Y_85qaMw         Virtual   Reconstruction Delphi