dimarts, 4 de novembre de 2014

L`ANTARTIDA I LA GRAVETAT
              ESA

Encara que no està preperada per veure els canvis de gravetat a la Terra, a través del temps , el satè.lit GESA de l`ESA, ha revelat la capa del gel fos a l`Antártida, té un efecte en la gravetat , encara que petit. Ha pasat quatre anys mesuren la gravetat de la Terra des de el limit de l`escorça terrestre i el mantell superior a la densitat superior de l`atmosfera

La força de la gravetat de la Terra varia sutilment d`un lloc a un altre degut a factors com la rotacó de la Terra , la posició de les muntanyes o les foses oceaniques . Els canvis de masa en les grans capes de gel poden també causar petites variacions locals en la gravetat.


La força de la gravetat es la força responsable de fet que els cossos siguin atrets cap a la superficie de la Terra , per això quan saltem tornem a caure
 La Lluna,  al tenir baixa gravetat no té atmosfera ja que no por retenir les molecules de gasos a la superficie , a la Terra en canvi al tenir gravetat i atosfera fa que les persones o animals "Estiguin pegats a la terra" sinò els essers humams o els animals viatjariem uns metres a dalt de terra cap a l`est.http://www.slate.com/blogs/future_tense/2014/09/29/antarctic_ice_melt_causes_small_shift_in_gravity.html

http://ca.wikipedia.org/wiki/Gravetat

http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesanterur

http://en.wikipedia.org/wiki/Gravity