dimarts, 3 de maig de 2016

SAVE THE ROSS SEA¡¡¡ (LAST OCEAN)


El nadador Lewis Pugh va nadar per demanar que el Mar de Ross sigui un santuari mari
           (Febrer-Març 2015)
           http://lewispugh.com
                                                                               X Sea RossEs vol crear una àrea marina protegida al Mar de Ross on hi ha especies com els pingüins, orques ,
bal.lenes . i que sigui un santuari mari  , també pot desapareixer el krill, al haver-h una sobrepesca alguns països encara no han firmat el tractat com Rússia , en total són 24  països que tenen que firmar Serien uns 1,5 milions de Km2, la majoria lliure de pesca.http://www.lastocean.org/Marine-Protection/Last-Ocean-New-Zealand_I.2506