dilluns, 17 de febrer de 2014

IMAGES OF CHANGE (NASA)

     Las Vegas 1972                                      1992                                              2013

        Binhai (Xina), 1992                                                        2012

      San Jose (Costa Rica), 1975                                               2010

             Dubai (UAE)  2001                                                                    2012

            Lake George (New York) en les diferents estacions de l`any


          Decreixamnt del llac salad a Utah , 1985                     2010

       Contracció del Mar Aral (Kazakhastan-Uzbekistan), 1977, 1989, 2006,2009


             Llac amb degragació (Tunisia), 2001-2005


          Contracció del llac Chad per la sequera, 1972-1987-2002

         Inundació Lousiana, Agost 2012                             Setembre 2012


          Desaparació d´aiguamolls a Guayaquil , 1991 -2001

         Camp de petroli, Kuwait, 1991                                


           Creixement de l`agricultura (Arabia Saudita), 1987-2012
                                           
      Crescuda de la minería, (California) 1982             1987                                                  2011

         Sequera (Texas),   2010                                               2011

         Focs a Grècia, (Pelopones) Juny 2007                         Agost 2007

              Desforestació a Paraguai , 1973                             2008


        Impacte d`una presa a Sud-Amèrica

      Muntanya Matterhorn (Suïssa-Itàlia), Agost 1960-2005


        Glacera Qori Kalis (Perú), 1978                                   2004


           Glacera Carrol (Alaska), 1986                                     2003

                 Glacera Muir (Alaska), 1941                               2004      Glacera Muir (Alaska), 1891                                            2005


        Glacera del Nord-est, Alaska 1940                               2005


La NASA ofereix en una web els efectes del canvi climàtic , dels desastres naturals  o del crexeiment urbà  al llarg dels anys.

A baix en el blog tinc la página webhttp://climate.nasa.gov/state_of_flux

http://earthobservatory.nasa.gov