dimecres, 9 d’abril de 2014

LA CIUTAT ARAMEA DE 3000 ANYS

             Els arqueòlegs Robert Mullin i Nava Panitz Cihen

           Els pendents, fragments de pendents i el lingots d`argent

             Gerra del tresor
 
Anell de ferro

              La gerra que contenia el tresor        Excavacions a la zona F

                                        Abel Beth Maacah
                        Els arqueòlegs des de fa temps fan excavacions a Abel Beth Maacah nord d´Israel una ciutat al costat de la frontera del Liban. Un lloc que va ser una important ciutat aramea.
A la biblia s`esmenta varies vegades com la ciutat que es va rebelar contra David per Seba Bin Bicri i al 733 va ser conquerida per el rei Assiri Tiglat-Pileser III.
El lloc es d`una gran importancia estratégica per ser un important nus de comunicacions entre la costa a l`oest , el nord la costa fenicia , i l`est Siria i Mesopotamia.


Les excavacions dirigides per Robert Mullins de la universitat d`Azusa (California) i Nava Panintz Cohen de la universitat hebrea de Jerusalem.
Van trovar a la Zona A una casa de l`edat de ferro de fa 3000 anys, i restes d´una torre que no se sap la data, però el més valous va ser a la zona C on es va trovar una petita gerra amb un tresor de plata amb cinc pendents , tres fragments de pendents i tres lingots .
En un futur al juny se seguirá excavant el lloc per tenir un millor coneixement de l`edat de bronce i ferro del nord d`Israel.

http://popular-archaeology.com/issue/03012014/article/archaeologists-excavate-ancient-aramean-city-in-Israel

http://www.abel-beth-maacah.org

http://en.wikipedia.org/wiki/Abel-beth-maachah

http://bibleatlas.org/abel-beth-maacah.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Arameans