dimarts, 15 de juliol de 2014

NABTA PLAYA

 
Megalitic de Nabta Playa a l`Aswan Nubia Museum
 


 Les pedres i la suposada relació amb la constel.lació d`Orió
 
 
 
Nabta Playa es un asentament del neolític al sur d`Egipte a 140 Km a l`oest d`Abu Simbel en el desert  de Nubia on es va desebvolupar una civilització durant el Neolític entre el 9000 i 7000 abans de Crist que va ser important per el desenvolupament de la civilitzaciño egipcia al llarg del Nil.
Fa uns 9000 anys aquest zona de Nubia era un llac , per primera vegada entre el décim i el vuitè mil.leni abans de Crist., es va utilizar el pastoreig de bestiar boví Àfrica, més tard es van portar cabres i ovelles.
Els descobrimets arqueòlogics han descobert tenien una organització més important que el de vall de Nil amb estructures de pedra sota i sobre terra, pobles dissenyats amb esquemes preparatius i pous profunds que mantenien aigua tot l`any.
Sobre el V mileni abans de Crist podien haver evidències  d`una religió o culte prehistòric amb diversos sacrificis de peces de bestiar boví enterrades en càmeres de pedra amb sostres folrats d`argila, un primerenc culte a Hathor.

Si Nabta Playa es conegut arran del món es per crómlech (pedres o menhirs disposades en cercle o elipse) encara que aquestes pedres esten a l´alçada del genoll d´una persona.
L`època es del 6100 al 5800 abans de Crist milers d´anys  abans que Stonenhege, són trenta pedres ,disposats en cercle en el qual hi ha sis pedres. El jacment copte també amb cinc alienaments litícs que s´estenen a partir d`un conjunt de pedres centrals.


La polémica es si aquestes eran un observatori astrònomic segons Thoms Brophy el calendari seria
un calendari amb quatre parells de pedres a manera de portes, enfrontades a dos a dos : una parella orientada en direcció nord-sud i la segona en direcció nord-est-sud-oest assenyalant el solstici.
A més segons Brophy les sis pedres centrals i les seves diferents inclinacions també formarien part de l`observatori . Va proposar que tres d´aquestes pedres están relacionades amb el cinturo d`Orió i les altres tres amb l`hombro i l´estrella principal d´Orió
L`últim minim del cinturó d`Orió va ocórrer entre el 6400 i 4900 abans de Crist segons la datació
del ràdio-carboni.
Encara no es coneix cap técnica accesible a les persones del Neolític amb la qual posseguin haver mesurat la distància a les estrelles aquesta correlacció no sembla més que una coindència fortuita.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Nabta_Playa

http://en.wikipedia.org/wiki/Nabta_Playa

http://es.wikipidea.org/wiki/Nabta_Playa

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nabta_Playa