dilluns, 7 de maig de 2012

DESFORESTACIÓ DELS BOSCOS D´INDONÈSIA

                      Els boscos d´Indonèsia talats


Aquestes fotogràfies van ser presses el 28 de febrer per Greenpeace que mostra com un bosc es arrasat per un dels proveïdors de paper i fusta d´Àsia en l`àrea de Kerumatan en Riau a Sumatra a Indonèsia.
La desforestacío que es registra a Indonesia és el factor clau per les emissions d´efecte hivernacle això fa que Indonesia és el tercer país que contrubeix a les emmisions globals.
Una de les caracteristiques de la deforestació provocat per la creació de mous espais agricoles , és que moltes vegades es relaitzen en llocs que són fonamentals per desenvolupament d´algunes espècies en perill d´extinció o úniques d´aquest lloc i  els mateixos boscos on es tala són un important font hidrica.
Una altra és la conseqüència de la desforestació és la desaparició d`embornals de diòxid de carboni reduint
la capacitat del medi d`absorbir les enormes quantitats d`aquest gas que ocasiona l`efecte hivernacle i accentuant el problema de l`escalfament global , ja que l`oxigen que produeix els arbres es perd.
Al produir aquesta tala o crema desapareix l`efecte esponja que produeix els mateixos , els rius van alternant els seus règims i això perjudica a l`home que utilitza el reg , energia i abastement d`aigua potable a les ciutats, afovereix el rentat dels sóls durant les precipitacions , els sediments que arrossega van a parar als rius i escurcen la vida de les obres ; per exemple quan es dipossiten els embassaments hidroèlecrics.A més a més reomplen els pantans i els rius que afovereix el seu desbordament ocasionat greus inundacions.
Es modifica el clima del lloc. a la resta de la selva o bosc li queden menys capacitat per retenir la humitat, fet que provoca un clima menys humit que perjudica els cultius pels quals foren talats els arbres.http://ca.wikipedia.org/wiki/Desforestació

http://es.wikipedia.org/wiki/Desforestación

www.greenpeace.org/international/en/