dilluns, 6 d’agost de 2012

EL CURIOSITY ARRIBA A MART

Futur ?


     Curiosity a l`arribada a Mart , 6 Agost 2012 ,al Crater gate on  va haver-hi vida a Mart fa milions d`anys.La Mars Science Laboratory (Coneguda com Curiosity) te quatre objectius : Determinar si va existir la vida a Mart , caracteritzar el clima de Mart,determinar la seva geologia i prepar-se per l`exploracio humana de Mart. També porta un xip al sensor del vent de la universitat politècnica de Catalunya i un xip amb els invents de Leonardo di Vinci .Per contribuir a aquests quatre objectius cinetifics i coneixer l`objectiu principal (Establir l´habitabilitat de Mart) l`MSL te vuit comeses:
- Determinar la naturalesa i components organics del carboni.
- Fer un inventari dels primcipals components que permeten la vida: Carboni, Nitrogren, Hidrogen oxigen , fosfor i sufre.
-Identificar les caracteristiques que representen els efectes dels processos biologics

  Objectius geologis i geoquimics:

-Investigar la composicio quimica isotopica i mineral de la superficie marciana.

-Interpretar el proces de formacio i erosio de les roques i el Sol

  Avaluacio dels processos planetaris :

- Avaluar l´escala del temps dels processos d` evolucio atmosferic

-  Determinar l`estat present , els cicles i distribucio de l`aigua i del dioxid de carboni

-   Caracterizar l`espectre de radiacio de la superficie , incloent radiacio cosmica i erupcions solars i neutrons.