divendres, 3 d’agost de 2012

ORBIS: TOTS ELS CAMINS VAN A ROMA¡¡¡

Una persona pot imaginar que està al any 205 i ha de veure la manera més fàcil d´anar a Virunum (Àustria) .Les seves opcions estan limitades el carro de bous, la mula, anar en vaixell o a peu i a més a més el seu presupost es atepeït ,Que fer?.
Ara amb ORBIS, el model de xarxa geoespacial de la universitat de Stanford (California) una persona pot observar les opcions que per un romà antic esrtaria molt content d´obtenir aquestes dades per GPS.
S`introdueix el punt de partida i destinació per "vendre els productes" , l`època de l`any per ser més rendible en total 14 maneres diferents de desplaçar-se .ORBIS demostra que l`expansió de l`imperi era una funció de cost.ORBIS reconstrueix el temps emprat i la despesa financiera associada a l`era pre-moderna de viatge .Mitjançant la simulació de moviment a llarg de les principals rutes de la xarxa viària romana , els principals rius navegables i centanars de rutes maritimes, el full de ruta interactiva recrea la infraestruvtura del món romà com s´havia fins ara.
El professor de classiques de Stanford Walter Scheidel i l`escepecialista en humanitats digitals Elijah Meeks van desenvolupar un model digital de gran nivell de detall en els últims vuit mesos.
El sistema va ser llançat el maig del 2012 .Segons Scheidel ORBIS es dinmica, no estàtica, encara que els historiadors van posar miles de rutes terrestres i maritimes ORBIS s`integra en la vida real dels escenaris.Scheidel es va basa en el mapa interactiu del metro de Londres que es tranforma per represnetar el temps real de viatge en lloc de la distància.
Utilitzant la mateixa tecnologia que permet a Google-Maps la interficie, Meeks es va dedicar a crear un procés interactiu,xarxa moltimodal de transport.
En total la xarxa tenia 751 lloc d´assantement romà , els ports són 268 llocs.També es van inclou-re rutes maritimes que al no tenir totes les referències es va inventar un algorisme matemàtic per veure les diferents situacions d´un vaixell en diferents vents.
A l`inteior el preu cost era més elevat llevat que estiguessin a la costa .Com a resultat diu Scheidel que l`expansió imperial ha estat molt més fácil d`aconseguir que la integració econòmica.Això ajuda a explicar perque els preimperis moders són fràgils encaran que es poden recontruir.Per el romans sense el mar Mediterrani dificilment hagúes hagut imperi.S´han descobert 50  rutes maritimes que feien el temps més curt, que fins ara ningú havia vist, els usuaris poden qualsevol tipus de pregunta i a més a més es pot ampliar la superfície del mar i aplicar el model arreu del món.http://orbis.stanford.edu