dijous, 14 de maig de 2015

MAGNETIC FIELD OF THE EARTH (POLE SHIFT)El camp magnètic de la Terra amb el cinturó de Van Allen on hi ha les particules carregades d´electricitat que venen del vent soalr.El camp magnètic davant del vent solar
 
 


        Bruixola ben dirigida cap al nord


                   Bruixola mal dirigida
                                                                  http://www.geomag.bgs.ac.uk/data_service/models_compass/polarnorth.html
                                              -MAGNETIC FIELD-


El camp magnètic de la Terra és generat per la activitat interna del planeta Es el que fa que les bruixules apuntament  cap al nord des de aquest punt de vista la Terra es comporta  com un iman gegant i els pols magnètics no coincideixen amb el pols geogràfics.

L`origen del camp terrestre es per diverses raons un per el moviment del nucli de metall  del les capes profundes liquides de la Terra  (magma terrestre) que genera com un efecte dinamo .
El nucli intern està compost sobretot de ferro i la diferencia de temperatura entre  el nucli intern que es de 7000 a 5000 º com el Sol i la temperatura del nucli extern que es de 5000 a 4000º , mentres que el mantell es de 870º i 2200 quan es trova amb el nucli intern això provoca moviments tèrmics i genra corrent eléctrica i per últim amb la rotació de la Terra es formi el camp magnètic


La ciencia que estudia el camp magnètic de la Terra es diu geomagnetisme i el d el passat paleomagnetisme.

El camp magnètic de la Terra ha variat al llarg del temps en les eres geològiques , és el que es denomina variació secular. S `ha comprovat gràcies a l`anàlisi dels estrats que els àtoms de ferro continguts tendeixen a alinenar-se amb el camp magnètic .
Mesurant el magnetisme de roques situades en diferents estrats es poden elaborar mapes de camp magnètic , s´ha vist que el camp magnetic terrestre s´ha reduït a zero després d´invertir-se


                                                          - POLE SHIFT-


Durant els íltims cinc milions d`anys ha hagut unes 20 inversions , la més recent fa 700000 anys.
Un estudi piblicat el 2012 per el centre de investigación alemán per les ciències de la Terra suggereix que va haver una lleugera inversió fa 41000 durant la darrera edat de gel

Cada 11 anys hi ha una gran activitat solar llançant en periodes inclús més curts les anomenades tempestes solars carregades amb electricitat que barrejades amb l`oxigen o nitrogen o hidrogen formem les aurores boreals en els pols que es el lloc on el camp magnètic de la Terra és més débil.

Però el  més important es la desviació de les particules danyines del Sol cap a la Terra per part del camp magnètic que fa com un "escut de defensa de la Terra" ,la magnetosfera, concretament dels raigs ultravioletes que destruirien la capa d`ozó.
Són importants el cinturons de radiaciño de Van Allen on hi ha la zona carregada de particules carregades d´electricitat que venen del vent solar , están a una alçada des de l´interior a l`exterior de 10000-60000 Km d´alçadaEl pol magnètic es trova a uns 1600 Km o menys del pol geogràfic , ara el 2015 pot està fora del territorio àrtic del Canada a la latitud 86º N desplaçant-se a uns 40 Km o 25 mil per any cap a Siberia.

Alguns animals també utilitzen el camp magnètic terrestre per les seves migracions com les aus.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Camp_magnètic_terrestre

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magnètico_terrestre

http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magnétique_terrestre

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth´s_magnetic_fieldhttp://www.livescience.com/41758-earth-magnetic-field-magma-ocean.html