divendres, 22 de maig de 2015

WORLD´S OLDEST STONE TOOLS¡¡


          Flocs d ´arestes , encluses i martells
        Llac Turwana


              Australopithecus afarensis
Els científics del centre d´imvestigació francesos i d´Estats Units han trobat en un jaciment de Kenia a Lomekwi . aquests utensilis tenen una datació de 3. 3 milions d´anys , contemporani de Lucy,
i 700000 anys més antigues de les que s´havien trobat abans.

http://www.bbc.com/news/science-environment-32804177