dilluns, 20 de gener de 2014

PRIMERA PINTURA MAIA AL FRESC¡¡

S´ha trobat per primera vegada una pintura al fresc (Segle VIII) en un lloc Maia , concretament al lloc de La Blanca en una excavacio dirigida per Cristina  de Vidal de la universitat de Valencia (Espanya) i de San Carlos de Guatemala, es d`un edifici de l`acropolís de Chilonchè i estava amagat a la selva.
Es la mateixa técnica que va utilizar Miquel Angel a la capella sixtina, l`artista maia va dluir els colors en pigments en aigua per fer traços més lliures i naturals. Hi ha una representació d´una ofrena a una persona important, hi ha també homes , dones ,nens i vells.
Va ser localitzat a una habitació de un palau ,  del periode clàsic tarda (600-900), en una finca privada, això més difícil la seva conservació.http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/actualidad/8870/hallan_primer_fresco_maya_guatemala.html            Els habitants de la casa de les pintures          Un flautista i una batería  amb vestit espanyol , són del segle XVI


Fa cinc anys Lucina Asicona Ramírez va voler reformes a casa seva d`una antiguitat de 300 anys i va trobar a la peret de la seva cuina pintures  fetes després de la conquista espanyola del segle XVI .


http://nationalgeographic.es/viaje-y-culturas/culturas-y-civilizaciones/descubiertos-frescos-mayas-en-la-cocina-de-una-casa/imagen/la-habitación-del-humo