dijous, 28 de juny de 2012

L`ART RUPESTRE MÉS ANTIC DEL MÓN ES NEANDERTHAL?Cova de El CastilloCoves del nord d`Espanya

Les coves de Nerja (Malaga) eran de fa 42000 anys i pintades pels neandertals?
    

                          Neandertals

Científics de diferentes universitats i institucions de recerca com Joào Zilhao i el seminari d´estudis de recerca prehistòrics de la universitat de Barcelona (dirigit per el professor Josep Maria Fullola) , la universitat de Bristol, Sheffield, la del País Basc o la de Alcala de Henares o Cantabria.Han publicat a la revista Science l`article sobre onze coves de l`art paleolític d`Espanya concretament a les regions d`Asturias i Cantabria.
En particular la sèrie d`urani de desiquilibri que s´ha utilitzat fins avui en dipòsits de calcita o subjacents que cobreixen les pintures rupestres o gravats.
Aquesta tècnica molt utilitzada en la investigació geòlogica i que evita els problemes en la datacio per carboni indica que les pintures són 20000 anys més antigues , es a dir que fa 40800 anys que es van fer
a principis del Paleolític superior i que fins i tot obre la posibilitat que aquesta primera activitat artistica al continent europeo va ser fet pels neanderthals o va ser el resultat de l`interacció dels neandertals i els humans moders.
Aquesta recerca ha fet una nova datació a les coves , un disc solar vermell de la cova del Castillo a Asturias sigui de 40800 anys o les de Tito Bustillo a Asturias de 35000-30000 anys o la famosa cova d´Altamira a Cantabria en un símbol claviforme del seu sostre en 35000 anys.
Els resultats d´investigació son consistents amb l`idea que va haver un augment gradual de la complexitat de la tecnologia i gràfica al llarg del temps , així com un augment gradual d`imatges figuratives.
La nova tècnica utilitzada en aquesta investigació permet eludir algunes limitacions de datació de carboni que només pot aplicar-se en pigments orgànics que no estan presents en tota la cova d´art i que sovint estan contaminats .La datació de desiquilibri d`urani de la sèrie es basa en els isotops d`urani U-235 i U-238 permet la datació de petites mostres de calcita sense afectar a les pintures.
Joào Zildao que va començar aquest projecte quan estava a la universitat de Bristol diu que es datarà les coves d´Espanya, França, Itàlia amb aquesta nova tècnica.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Home_de_Neandertal

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_Neanderthalensis

http://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal

http://de.wikipedia.org/wiki/Neandertaler

www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-neanderthalensis.php


www.ara.cat/societat/neandertals-tambe-eren-artistes_0_718728302.html