dimarts, 6 de maig de 2014

NEANDERTHALS INTELLIGENCE = SAPIENS

            Neanderthals

             Homo Sapiens


             Neanderthals
 
 

 


Sempre hem pensat que els Neanderthals eran mès estupids i menys intel.ligents que els homo sapiens i aquesta va ser la raó de la seva desaparició . Els neanderthals van viure entre el 350000 i 40000 abans de Crist, els investigadors han volgut explicar la dasaparició dels neanderthals perque els Sapeins eran superiors en la caça , comunicar, tenien una millor dieta i tenien facilita a  adaptar-se a diferentes ambients.

Un estudi recent  de la investigadora Paola Villa de la university of Colorado (Boulder) i Wil Roebroeks de la universitat de Leiden (Països Baixos) publicat a la revista Plos One no està d´acord en aquesta teoríes. Els investigadors han demostat que els neanderthals eran eficients en la caça , quan per exemple a França al sud-oest van amuntegar centenars de bisonts cap a un pou o a les illes del canal de la manega s´han trobat restes fossilitats de mamuts i rinoceronts llanuts dins d un pou.
Això vlo dir que els Neanderthals podien planificar el futur , la comunició en grup i fer un us eficient del seu grup van dir els autors.

Una altra evidencia arqueológica es que els llocs hábitats pels Neandethals s´han trobat restes molts menjars , pessols ,glans ,festucs, oliveres silvestres pinyons  i palmeres silvestres es una dieta variada.

També han trobat restes d`ornaments i pigments als llocs hábitats pels Neanderthals que podien haver estat utilitats per la pintura corporal . En conjunt aquestes troballes significa que els Neanderthals tenien ritus culturals i de comunicación simbólica.

La desaparició dels Neanderthals es un dels grans enigmes de la historia segons els autors de l´estudi el més probable ruemnet, com diu els últims estudis del genoma neanderthal que afirma que l`encreument dels neanderthals i sapiens va provocar que sortisen homes-nens amb poca fertilitat , a més a més les estudis diuen que els Neanderthals vivien en grups petits i poc podien fer a la gran nombre d`imigrants sapiens que venien, avui en dia els essers humans sobretot a Europa i Àsia tenim un petit porcentatge de "Neandrethal"


http://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140430133054.htm

http://www.colorado.edu/news/releases/2014/04/30/neanderthals-were-not-inferior-modern-humans-says-cu-boulder-study


http://www.youtube.com/watch?v=0uRCVyJ7-0c    Are we the last Neanderthals?