dilluns, 30 de juliol de 2012

EL TRESOR DELS CROATS D´ ISRAEL¡¡¡

                               El tresor de monedes d`or dels segles X-XIIApollina o Arsuf el lloc dels creuats

                     Apollonia o Arsuf està a uns 15 Kilomtres al nord de Tel-Aviv
Un equip d´ investigadors de la universitat de Tel-Aviv (Israel) un tresor enterrat al castell dels croats d´Arsuf També coneguda com Apollonia una fortalesa situada entre els antics ports de Jaffa i Cesarea en us des de la seva construccio al 1241 fins a la seva destruccio el 1265 .El tresor compost per 108 monedes d`or , majoritariament dinars de l`epoca Fatami (900-1100) , va ser descobert en una olla per un estudi universitari.Les monedes porten els noms dels sultans i benediccions i en general inclouen una data i un nom que indica on va ser acunyada la moneda.
Segons el profesor Oren Tal de la universitat de Tel-Aviv es el primer tresor de monedes d`or de l`epoca de les croades.Creu que les monedes poden proporcionar pistes de les transaccions economiques que es van fer a l`època de les croades.Ells no tenien por d`usar monedes antigues n el comerç i que aquest pot d`or potser part d`un grup amagat al castell fa d`Arsur un lloc important com un centre de negocis.
És una mica sorprenent unes monedes d`or acunyades en una epoca anterior als creuats , per l` importancia de encunyar monedes que demostra l`impotancia d`una societat que te la riquesa d`encunyar la seva pròpia moneda.Encara que històricament no te preu el valor de les monedes és difícil de precisar però dos dinars d´or pot servir per una familia per un mes .
A part de les monedes tambe s´ han trobat objectes de ceramica , vidre i metall, puntes de fletxa i pedres de catapulta, sent important per veure la cultura material dels creuats i la interrelació del món cristià i islàmic.


http://en.wikipedia.org/wiki/Arsuf

http://www.heritagedaily.com      27 Juliol