dilluns, 16 de juliol de 2012

LA CARN , IMPORTANT PER L`EVOLUCIÓ ?


Homo sapiens

                              Els Neanderthals
                       

Un grup d´investigació de la universitat de Lund (Suècia) comparant 70 especies de mamifers i han trobat un patró clar .Aprendre a caçar  i mnejar carn va ser un pas decisiu en l`evolució humana .
Per caça era necessaria la comunicació humana , la planificació i les eines la qual exigia un cervell més gran.El desenvolupament del cervell va ser gràcies al cosum de carn , i la major dieta fa que les dones podien deslletar als seus fills abans i al mateix temps les dones podrien donar llum més fills durant la seva vida reproductiva, encara que això no ha estat demostrat.
Fe la comparació entre animals i éssers humans pot semblar una provacació però en el tema de la lactancia i el deslletament no hi ha explicacions cultarals o socials, per la nostra espècie com tot és una qüestíó de simple biologia factor socials i culturals sense dubte influeixen entre la variació dels éssers humans.http://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120420105539.htm