dilluns, 23 de juliol de 2012

ELS VENTS DE L`OCEÀ ÍNDIC (AGULHAS)Sud-Àfrica , la corrent de les Agulhas reflecteix una porció de les seves aigues va a parar a l`Oceà Atlàntic Sud  en general en forma d´anells d´agulhas .
Aquest fluix d`aigua càlida i salada des de l`Índia fina a l`Atlàntic (La fugida de les Agulhes) és ara reconeguda com clau en el clima mundial.Un tancamnet de les fuites d`Agulhas s´ha associat amb periodes glacials màxims , mentres que un vigorós aument ha predecit al canvi interglacial.
En absència d`un sistema coherent els estudis de les Agulhas s´ha basat en gran mesura en els models oceànics que han revelat un possible augment de les fiutes de les Aguhles.
No obstant això degut a les turbulència oceànica la solució dels models de la regió són molt sensibles a les seves opcions numèriques.
Entre 1993 i 2009 gràcies a les observacions del satel.lit d`altimetria s´ha observat ens mostren que la variablitat de la mesoescala del sistema d`Agulhas en particular al canal de Moçambic i al sud de Magadascar s´ha intensificat.Aquest sembla ser el resultat d´un augment de la corrent Ecuatorial del Sud impulsat pels vents alisis sobre l`Oceà Índic tropical , això confirma que una fuita major d´Agulhas compensaria una desacceleració termohalina associat a un refradament de les de l`Atlàntic Nord.

http://www.nature.com/nclimate/index.html